Aktiv 5.png

Raahauge Consult brænder for ledelse
og udvikling af organisationers forandringsinitiativer, teams og medarbejdere.

Skab nye ideer med Kreativ Aikido

Skab nye ideer med Kreativ Aikido

Hvis I er et team eller en gruppe af medarbejdere, der har brug for at skabe nye ideer og få dem godt fra start, vil jeg gerne hjælpe jer. Målet er, at I lærer at anvende teknikken Kreativ Aikido til at skabe nye ideer, og får erfaring med at identificere ideernes natur så I kan få dem godt fra start. Jeg skræddersyr workshoppen så den giver nye perspektiver og konkrete værktøjer til jeres dagligdag.

Ideen er klar: Ved at arbejde med konkrete udfordringer og problemstillinger fra jeres dagligdag, bliver erfaringer og resultater fra workshoppen direkte anvendelige efterfølgende. I vil lære om idéskabelse og vigtige forudsætninger, som skal være på plads for at det kan ske i en tryg og kreativ atmosfære. I vil lære hvordan I kan skabe ideer med Kreativ Aikido og hvordan I vurdere og håndtere jeres ideer så I får skabt liv i ideerne bedst muligt.

Hvornår er workshoppen relevant?

Workshoppen er relevant når organisationer og teams møder krav om innovation og forandring. Fælles for begge temaer er behovet for at skabe noget andet end hvad der findes i forvejen. Det kan være nye produkter, nye måder at løse opgaver på, eller nye tiltag som kan få et presset projekt i mål. Det nye og anderledes er pr. definition usikkert og svært at forudsige. Vi kan ikke, for at parafrasere Albert Einstein, skabe nyt og anderledes ved at fortsætte med at gøre som vi altid har gjort. Vi er nødt til at se udfordringen i et andet perspektiv end vanligt.

Organizations that make timely use of the seemingly small, but important, learning opportunities contained in failure are more able to improve, innovate, and prevent catastrophes than those who ignore or hide failures.
— Amy C. Edmondson

Workshoppen er ikke bundet op på et specifikt fagligt eller branchemæssigt indhold. Det er jeres situation og behov for nye ideer som anvendes. Forløbet er designet til at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad er forudsætningerne for at vi kan være kreative og trygge på samme tid?
  • Hvad betyder det ‘at fejle sikkert’? Og hvad giver det af læringsmuligheder?
  • Hvilke spørgsmål skal vi stille som ramme for vores idéskabelse?
  • Hvad er Kreativ Aikido og hvordan skaber vi ideer med det?
  • Hvordan får vi vores ideer godt fra start, alt afhængig af deres natur?

Tilgang

Workshoppen trækker på perspektiver, teknikker og værktøjer fra en række områder, hvor forskningen er med til at drive fremtidens måder at arbejde på:

  • Kreativ ledelse
  • Forskning i psykologisk tryghed og samarbejde i teams
  • Kompleksitetsforskning

Forløbet i workshoppen introducerer teori, der afprøves i praksis og vurderes via feedback sessions og læring. Heriblandt begreber som ‘psykologisk tryghed’, ‘stærke spørgsmål der lander’ og værdien af at afprøve ideer som kan ‘fejle sikkert’. Mange oplever tilgangen som dynamisk og frisk, med plads til refleksion og perspektivering undervejs.

I workshoppens hoveddel benytter vi en teknik som hedder ‘Kreativ Aikido’. Teknikken har til formål at skabe et positivt og trygt klima for idéudvikling, hvor målet er at få hinandens ideer til at blive så gode som overhovedet muligt.

Alt afhængig af jeres udgangspunkt vil vi køre flere iterationer med flere samarbejdspartnere, hvor ideer enten kan genbesøges eller nye kan skabes. Når en tilfredsstillende mængde ideer er skabt vil vi kigge på hvordan man, inspireret af kompleksitetsteori og David Snowdens ‘Cynefin Framework’, kan få ideerne godt fra start, alt afhængig af deres natur.

wallpaper.wiki-Aikido-Girl-Wallpaper-PIC-WPC002254.jpg

Hvad kræver det af forberedelse?

Tidsmæssigt er der typisk en halv dags forberedelse forud for workshoppen for mig som facilitator. Det er ikke krævet at I kender til idéskabelse, kompleksitetsteori eller Cynefin Framework forud for workshoppen.

I nogle tilfælde anbefaler jeg en indledende session, hvor der er fokus på at tilvejebringe de stærke spørgsmål som workshoppens ideer skal hjælpe med at besvare. Afhængig af det enkelte tilfælde vil selve workshoppen tage en hel til halvanden dag.

Hvor afholdes workshoppen?

Jeg tilpasser forløbet, så der tages hensyn til jeres behov og hverdag, og hvis I ikke ønsker workshoppen afholdt hos jer selv, står jeg gerne for at arrangere lokaler og forplejning.

 

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende dialog om dette eller andre workshop produkter, enten gennem nedenstående formular eller via Linkedin.

Få overblik med Cynefin Framework

Få overblik med Cynefin Framework

Skab værdi med nærværende risikostyring

Skab værdi med nærværende risikostyring