Aktiv 5.png

Raahauge Consult brænder for ledelse
og udvikling af organisationers forandringsinitiativer, teams og medarbejdere.

Sådan kan ledere skabe engagement og nye ideer

Sådan kan ledere skabe engagement og nye ideer

En kunde bad mig facilitere en workshop. Missionen var at skabe et idékatalog som kunne hjælpe med at reducere indholdet i en IT leverance. Spørgsmålet var, hvordan vi kunne skabe kreative ideer til at skære fra og reducere i funktionalitet, men med en positiv stemning? Mit svar hed ‘kreativ aikido'.

Du kender måske situationen: en opgave under tidspres hvor den valgte løsning er at skære fra i det man havde aftalt at levere. Det er sjældent sjovt eller motiverende. Det kræver en ekstra indsats for at man kommer godt ombord og føler det er muligt at bidrage til at skabe fremdrift og værdi. Og når det samtidig er nødvendigt at tænke udenfor boksen og skabe mange nye ideer, er etableringen af en tryg og positiv atmosfære vigtig.

Fokus skal være på at eksperimentere og lære, ikke på at følge regler og blive dømt enten rigtig eller forkert i sine ideer. Derfor er Kreativ Aikido godt til at løse op for komplekse udfordringer og problemstillinger, hvor den rigtige løsning ikke er kendt i forvejen. Du kan læse mere om kompleksitet i min tidligere artikel, hvor jeg forklarer hvad der skaber og kendetegner komplekse situationer.

Sæt rammen og få deltagerne trygt ombord

Med det afsæt er den fornemmeste opgave for ledere og facilitator af workshoppen at italesætte rammen. At der ikke fandtes én eller flere rigtige løsninger som var kendt på forhånd. At der skulle eksperimenteres (og ‘fejles’) for at komme i mål. Det budskab er vigtigt og giver mulighed for at minimere deltageres nervøsitet for at udtrykke sig og bidrage med forslag og meninger.

Og det er absolut ikke ligegyldigt. Forskning har vist, at netop tryghed i situationen er vigtigt hvis individer skal turde samarbejde eller give deres meninger til kende. Eksperimentere uden at blive holdt tilbage af frygt for andres holdninger.

I Teaming: How organizations learn, innovate and compete in the knowledge economy 1 , bruger Amy Edmondson udtrykket ‘psychological safety’ om det at etalere en følelse af tryghed:

“The term psychological safety describes a climate in which people feel free to express relevant thoughts and feelings.”

Edmondson forklarer yderligere, at psykologisk sikkerhed er lokalt defineret for teamet eller afdelingen og at det er de ansvarlige lederes opgave at etablere et frit og kreativt rum hvor medarbejderne trygt kan bidrage. Det er altså ikke er en ting som hurtigt kan rulles ud via mandat eller dekret fra organisationens topledelse. Det er ikke nok, at vi siger, det er trygt at udtale sig. Psykologisk sikkerhed skal opleves gennem konkrete handlinger som skaber fælles erfaring for trygge omgivelser.

Bland profilerne

Et andet vigtigt element i at skabe nye ideer er at blande deltagerkredsen så mange forskellige profiler indgår. I dette tilfælde var der både ledere, produktansvarlige, forretningsudviklere, arkitekter, og udviklere med, og det gav kombinationsmuligheder og resultater ingen af os havde set på forhånd.

Så både inklusion og diversitet er en styrke, nærmest en nødvendighed, når der skal ses nyt og anderledes på muligheder og problemstillinger. Og netop, i et blandet forum, hvor enkelte måske ikke har deltaget før, eller ikke kender de øvrige deltagere, betyder den psykologiske sikkerhed og trygheden den afstedkommer meget.

Jeg oplever desværre ofte at man på traditionel vis sætter eksperterne i et rum og beder dem løse problemet. Alt afhængig af udfordringen kan den tilgang give mening, hvis kompleksiteten er lav og løsningen er kendt. Det er trods alt indenfor eksperternes domæne. Men når man derimod søger helt andre vinkler og kombinationsmuligheder er det vigtigt at bruge teknikker som kan løfte deltagerne ud af fastgroede mønstre og ‘vi plejer at’ tilgange.

Så fair nok, forudsætningerne skal være på plads. Tjeck. Men hvad er Kreativ Aikido?

Brug teknikken kreativ aikido når der er brug for innovation

Teknikken 'Kreativ Aikido'

Til at hjælpe os med at finde de gode ideer frem valgte jeg at anvende teknikken ‘Kreativ Aikido’ som jeg første gang fik erfaring med på Kaospiloternes ‘Creative Leadership - make people and ideas grow’ program ( som jeg varmt kan anbefale).

Teknikken tager sit navn fra kampsporten Aikido, og bringer på en sjov og engagerende måde din ‘modstanders’ egen energi med i dit ‘modtræk’. Kreativ Aikido er fokuseret på at have en positiv (og sjov!) proces omkring at skabe og udvikle en ide, og formålet for den enkelte er at bidrage positivt og samskabe med den anden part, indtil ideen naturligt løber tør for damp. Review og klassificering af ideerne følger bagefter og skal holdes ude af sessionen.

Og nu til teknikken. Kreativ Aikido gennemføres som en løbende dialog uden lange tænkepauser og består af 4 trin:

 • Acceptér (Lyt og tag i mod ideen som den præsenteres)
 • Integrer (Forstå ideen i dit eget perspektiv)
 • Byg på (Tag det positive du ser i ideen og tilføj dit eget spin)
 • Giv tilbage (Returner ideen med dine tilføjelser)

Sådan kan dialogen og ideen bølge frem og tilbage, mens der hele tiden bygges på. Det er vigtigt at lade forløbet gå sin gang, til der ikke er mere til ideen, og så stoppe der.

Når du er klar til at give ideen tilbage (trin 4), så husk at italesætte de positive aspekter du oplever, eks. med “Hvad jeg rigtig godt kan li’ ved ideen er..” og dine egne tilføjelser med “måske kunne vi også..”. Pointen er ikke, at korrigere eller rette ‘modstanderens’ ide, men at man sammen får ideen til at vokse og blive endnu bedre.

Undervejs er der to greb man kan bruge til at påvirke flowet:

 • New Shot: Her kan den lyttende part bede om et nyt skud, hvorefter den skabende part skal tage en ny vinkel og forsøge igen.
 • Shift: Løber man på trods af ‘New Shots’ tør, kan man sige ’Shift’ og så skifter bolden banehalvdel og den lyttende part tager over.

Kreativ Aikido i aktion

Så hvordan kunne en kreativ aikido dialog se ud? Lad os forestille os at jeg med en kollega ville udforske muligheder for et nyt digitalt produkt i Raahauge Consult. Og jeg valgte at tage udgangspunkt i 3 ord: ‘ledelse’, ‘online’ og ‘viden’. Her er forløbet:

 • Kollega: Jeg synes en idé kunne være at skrive artikler til inspiration for andre - eks. kunne artiklerne omhandle ledelse og være på et nyt website med en fed blog sektion. Måske kunne de også være tilgængelige på andres blogs eller i et blog netværk. Hm, der er mange muligheder.
 • Kollega: Shift
 • Mig: Hvad jeg virkelig godt kan lide ved den idé er, at artiklerne vil handle om emner der løbende vil være ny viden og inspiration til i kraft af det arbejde Raahauge Consult laver. Og hvis man samtidig kan bygge et netværk omkring emnerne, vil det skabe endnu mere dialog. Måske kunne man også ligge artiklerne på eks. Medium.com og skabe endnu mere debat?
 • Kollega: Ah, men Medium er der vel ikke så meget salg i for din danske målgruppe? Hvad ville passe bedre?
 • Kollega: New Shot
 • Mig: Hm, Medium er måske en tand for internationalt - måske kunne man i stedet for bruge Linkedin? Så kan det også anvendes som salgsmateriale? Eller, måske kunne man ligge en dansk version på Linkedin og så engelske versioner på Medium?
 • Mig: Shift
 • Kollega: Jajaja! Hvad jeg virkelig godt kan lide er, at det samme materiale kan bruges til forskellige kanaler og fora - uden at skulle levere indhold på 1 kanal i 2 forskellige sprog. Når nu Linkedin er inde over, og det er jo en god salgskanal, så kommer jeg til at tænke på, at man måske kunne lave workshopprodukter i sammenhæng med artiklerne? Sådan så mange af de teknikker og værktøjer som jo også indgår i artiklerne måske kan ‘produktificeres’?
 • Kollega: Shift
 • Mig: Se, nu begynder det virkelig at rykke! Jeg kan virkelig godt li’ tanken om at kunne ‘genbruge’ på den måde. Og hey, det vil også skabe en god rød tråd, i det vi kan skabe indhold og samtidig med fokusere på at levere ydelser og rådgivning ud fra samme produkter. Måske kunne..

Og på den måde kunne det fortsætte, til ideerne er udtømt. I sessionen for kunden kørte vi i en workshop 3 sessioner af 15 minutter, hvor man skiftede partner efter hver session. Man kunne tage sin ide op igen med en ny partner eller tage udgangspunkt i den andens ideer. Når en ide var ‘lukket’ blev den beskrevet og sat op på post-it noter på en tavle i rummet, før man gik videre til næste ide.

Refleksioner

Vi satte ikke grænser for indholdet eller ideerne (det er en mulighed, hvis man ønsker at målrette outputtet), men man kan som i eksemplet angive specifikke ord eller sætninger som ideen skal bygges op omkring. Det kan være godt i en indledende runde, hvor deltagerne får øvet teknikken.

Vi havde knaphed på tid, og det gjorde at den enkelte deltager ikke havde mulighed for at prøve teknikken af før vi kastede os ud i at skabe ideer. I stedet gennemførte jeg et eksempel på et Kreativ Aikido forløb med en forberedt kollega som også deltog. Som facilitator kan man her ligge en lille pause ind mellem de to sessioner til spørgsmål, men det er vigtigt at understrege, at hvis det positive mindset og flowet af ideer kører, så er det i min optik vigtigere end at følge teknikken til punkt og prikke.

Vær opmærksom på, at en deltagers væremåde og personlighed skal passe til denne type proces. Jeg mener det bør veje tungere end om personen eks. er en respekteret ekspert indenfor sit område.

På de 45 minutter genererede de ca. 18 deltagere lidt over 90 input til videre behandling efter workshoppen, og det lykkedes at skabe en positiv atmosfære og en masse kreativ energi i workshoppen, selvom formålet var negativt ladet for mange af deltagerne. Alt afhængig af organisationen og kulturen, kan der skabes både flere eller færre ideer ligesom teknikken kan blive fulgt mere eller mindre til punkt og prikke. En vigtig bemærkning er også, at det ikke kræver mange deltagere eller store vigtige formål - Kreativ Aikido kan fint anvendes spontant af 2-4 personer i et team for at få friske ideer ind i problemsløsningen.

Hvordan bryder dit team ud af en kreativ blokering? Og lykkes I med at få omsat jeres ideer? Så hører jeg rigtigt gerne fra dig i kommentarerne eller ved at tage kontakt til mig direkte.

 1. Edmondson, A. C. (2014). Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy (1 ed.). Jossey-Bass Pfeiffer

 

Relaterede Workshopprodukter

Forstå kompleksitet i praksis

Forstå kompleksitet i praksis

PRINCE2 and Agile

PRINCE2 and Agile