Aktiv 5.png

Raahauge Consult brænder for ledelse
og udvikling af organisationers forandringsinitiativer, teams og medarbejdere.

Få overblik med Cynefin Framework

Få overblik med Cynefin Framework

Hvis I er et team eller en gruppe af medarbejdere, der har brug for at skabe overblik og fælles grund under fødderne, vil jeg gerne hjælpe jer. Målet er at I får overblik over hvilke udfordringer og problemstillinger I står over for, og hvordan I skal tilgå dem afhængig af deres natur. Jeg skræddersyr workshoppen så den giver nye perspektiver og konkrete værktøjer til jeres dagligdag.

Ideen er klar: Ved at arbejde med konkrete udfordringer og problemstillinger fra jeres dagligdag, bliver erfaringer og resultater fra workshoppen direkte anvendelige efterfølgende. I vil lære om kompleksitet og hvordan komplekse udfordringer er anderledes end dem I kender og har erfaring med. I vil lære simple ritualer at kende, der hjælper jer til at fastholde fælles retning i teamet, selv om der er mange nye situationer at håndtere. Forvent at blive udfordret på etablerede mønstre og måder at opfatte jeres opgaver og virkemidler på.

Hvorfor er workshoppen relevant?

Workshoppen er relevant fordi der i mange teams og organisationer er behov for løbende at skabe klarhed og fælles forståelse over opgaver og udfordringer. Tilgangen for klassiske metoder er af natur reduktionistisk: Vi definerer (forudsiger) hvad vi gerne vil have og bryder det ned i bidder, som vi effektivt gennemfører en af gangen eller i parallel. Men opgaver kan også være tvetydige med resultater der er svære at forudsige. Og her spiller nye teknikker og værktøjer, som eks. et Cynefin landskab, en vigtig rolle, da de er designet til også at fungere i komplekse situationer.

Jeg har faciliteret workshoppen i en række situationer hvor tvetydighed, usikkerhed og kompleksitet spillede en stor rolle:

 • Ledelsesteams som skulle vurdere næste års portefølje af projekter.
 • Forretningsteams som skulle vurdere en række mulige gevinster i en række business cases.
 • Forretningsteams, der kiggede ind i lancering af nye produkter.
 • IT udvikling og driftsteams som skulle løfte kvaliteten af deres fælles processer.
 • Projektteams i forbindelse med opstart og planlægning af projekter.
“We must understand enough of the world to act in it”
— Proff. David Snowden

Workshoppen er ikke bundet op på et specifikt fagligt eller branchemæssigt indhold. Det er jeres situation og jeres emner og data som anvendes. Forløbet er designet til at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvad er kompleksitet og hvorfor er det vigtigt at kende til?
 • Hvad betyder kompleksitet for hvordan vi organiserer os og samarbejder?
 • Hvordan forstår vi de udfordringer og problemstillinger vi skal løse? Ser vi dem ens?
 • Hvor indtræder kompleksiteten i vores arbejde og hvordan skal vi håndtere det?
 • Når opgaver er tvetydige og der er usikkerhed om fremgangsmåden, hvordan holder vi så fælles grund under fødderne?

Tilgang

Workshoppen trækker på perspektiver, teknikker og værktøjer fra en række områder, hvor forskningen er med til at drive fremtidens måder at arbejde på:

 • Kreativ ledelse
 • Kompleksitetsforskning
 • Forskning i menneskelige beslutningsprocesser

Forløbet i workshoppen introducerer teori, der afprøves i praksis og vurderes via feedback sessions og læring. Mange oplever tilgangen som dynamisk og frisk, med plads til refleksion og perspektivering undervejs.

I workshoppen benytter vi et værktøj som jeg kalder et ‘Cynefin landskab’, efter Dave Snowdens ‘Cynefin Framework’. Et Cynefin landskab vil give jer et fælles udgangspunkt for jeres arbejde fremadrettet, og vil vise hvor I ser kompleksitet i jeres opgaver.

Et Cynefin landskab konstrueres med baggrund i deltagernes narrativer
Klynger af kompleksitet

Jeg faciliterer en fælles konstruktion af landskabet, som kreeres af jer, med jeres data, som I opfatter teamets udfordringer og problemstillinger. Det er vigtigt, for komplekse opgaver skal håndteres anderledes end opgaver I kender og har erfaring med. Det mix er unikt for jeres team og derfor vil en casebaseret tilgang ikke kunne give samme værdi eller læring.

Hvad kræver det af forberedelse?

Tidsmæssigt er der typisk en halv dags forberedelse forud for workshoppen, både for mig som facilitator og for deltagerne. Det er ikke krævet at I kender til kompleksitet eller Cynefin Framework forud for workshoppen.

I nogle tilfælde anbefaler jeg en indledende session, hvor data til brug på workshoppen tilvejebringes. Afhængig af det enkelte tilfælde vil selve workshoppen tage en hel til halvanden dag.

Hvor afholdes workshoppen?

Jeg tilpasser forløbet, så der tages hensyn til jeres behov og hverdag, og hvis I ikke ønsker workshoppen afholdt hos jer selv, står jeg gerne for at arrangere lokaler og forplejning.

 

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende dialog om dette eller andre workshop produkter, enten gennem nedenstående formular eller via Linkedin.

Skab nye ideer med Kreativ Aikido

Skab nye ideer med Kreativ Aikido